Obchodní podmínky

Vyřízení objednávky

Po obdržení Vašeho objednávkového formuláře Vám zašleme e-mail s potvrzením Vaší objednávky. Objednávky standardně vyřizujeme během 10 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, v potvrzovacím e-mailu Vám sdělíme termín dodání.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře zákazník uděluje souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními relevantními právními předpisy. Vaše osobní data nebudou zneužita nebo předána třetímu subjektu.

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je:

Kristina Malovaná
IČO: 88549143, se sídlem Masná 7, Praha 1, 11000
telefon: +420 605514875
e-mail: kristynamalovana@gmail.com

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
 • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
 • Zasílání newsletteru/pozvánek a obchodních nabídek.
 • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění fakturačních údajů a které můžete kdykoli odvolat - elektronicky nás o smazání stačí požádat a budete vymazáni.

Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Internetový obchod www.kristynamalovana.com provozuje:

Kristina Malovaná
Masná703/7, 110 00 Praha 1
Česká Republika
IČ: 88549143

Nejsem plátce DPH.

Bankovní spojení:
mBank S.A., organizační složka
Futurama, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8
Číslo úctu: 670100-2215256176/6210
IBAN:CZ47 6210 6701 0022 1525 6176
SWIFT:BREXCZPPXXX

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Platební podmínky (způsoby platby)

 • Platba převodem na základě vystavené faktury /nutno provést do 3 pracovních dnů od objednávky
  / číslo účtu 670100-2215256176/6210 mBank S.A., IBAN:CZ47 6210 6701 0022 1525 6176
 • Doprava zdarma po ČR, při nákupu nad 3000,-
 • Poplatek 150,- Kč při převodu platby z účtu mimo ČR.
 • Ceny jsou smluvní, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Přepravné a balné

Osobní vyzvednutí v showroomu BACKYARD na adrese U Obecního dvora 2, Praha 1, (po-so 11-19hod.) pouze po předchozí domluvě.

Výše přepravného se řídí platnými cenami přepravních firem. Zásilku do zahraničí ani po Čechách neposíláme na dobírku.

Cena poštovného a balného / Česká pošta

Česká republika a Slovensko – 150 CZK / 6 EUR

Zóna 1 – 599 CZK / 20 EUR
(NĚMECKO, RAKOUSKO, POLSKO, MAĎARSKO, SLOVINSKO, CHORVATSKO, RUMUNSKO, BELGIE, NIZOZEMÍ, LUCEMBURSKO, DÁNSKO, ESTÓNSKO, LITVA, ŠVÝCARSKO, IRSKO, BULHARSKO, VB, ITÁLIE, FRANCIE, ŠPANĚLSKO)

Zóna 2 – 799 CZK / 30 EUR
(ŘECKO, PORTUGALSKO, FINSKO, ŠVÉDSKO, MALTA, TURECKO, NORSKO, SRBSKO)

Zóna 3 - 1990 CZK / 75 EUR

Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. Doručení běžně trvá 2 - 3 pracovní dny po ČR nebo 2 týdny celosvětově.

Cena poštovného a balného / Zásilkovna

Česká republika a Slovensko – 150 CZK / 6 EUR

V případě, že faktura nebude uhrazena bankovním převodem do 5 dnů, dojde ke stornování faktury.

Reklamace a vrácení zboží

Vracející je fyzická osoba, podnikatel, obchodní společnost, firma, právnická osoba či osoba jiným způsobem provozující výdělečnou činnost, dle obchodního zákona. V tomto případě se řídíme plně obchodním zákoníkem v platném znění a k vrácení zboží je přistupováno vždy individuálně, dohodou!

Vracející je fyzická osoba, dle občanského zákoníku:

 • V případě vrácení zboží zakoupeného klasickou formou (sídle společnosti, veletrhu, osobním převzetím či předáním) a vždy když měl zákazník, spotřebitel možnost dané zboží si předem prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem a nad jeho rámec je možné po předchozí dohodě se zástupcem naší firmy přistoupit k vrácení zboží. Vždy je však k takovémuto činu přistupováno individuálně. Vyhrazujeme si právo zboží nepřijmout nazpět a to zejména v případě zjevného poškození zboží zapříčiněného neodbornou manipulací, neseznámením se s návodem k obsluze, či poškozením zboží a jeho znehodnocení používáním.
 • V případě nákupu zboží elektronickou formou /e-shop, telefon, fax/ a vždy když neměl zákazník, možnost si dané zboží před koupí prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem - odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na přepravné a balné. Při zaslání peněz poštovní poukázkou si účtujeme poplatek poště, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a je zasláno v tvrdém obalu a nepoškozené přepravou. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato! Náklady na zaslání zboží zpět nese spotřebitel. Uživatel má nárok na úhradu přepravného pouze v případě chybně zaslaného zboží naší firmou. Při vrácení zboží jsou Vám vráceny jen peníze za zboží, nikoli za přepravné a balné.

Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., ale pouze v případě, že toto zboží není znehodnoceno používáním, opotřebením z používání a je zpětně zasláno v původním obalu.

Zpětné přepravné hradí plně zákazník!

Zboží je kupující povinen doručit osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady na adresu prodejce.
V žádném případě nezasílejte zboží nazpět dobírkou, na zboží vystavíme dobropis a po jeho potvrzení ze strany zákazníka a zaslání nazpět zašleme peníze v odpovídající hodnotě na Váš účet převodem.
Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen případný ochranný obal, pokud není možné zboží ochránit při přepravě jiným způsobem a pokud není obal hodnotově příbuzným prvkem daného zboží.
Firma provede ihned po doručení zboží kontrolu jeho stavu, v případě, že jeho stav neodpovídá původnímu, toto zboží nebude přijato a bude naúčtováno opětovné přepravné. Popř. toto zboží přijme, avšak vyměří výši cenu za opotřebení, kterou bude po té požadovat uplatnit od zákazníka, který toto zboží navrátil.

Při řešení navrácení zboží zákazníkem je přistupováno vždy zcela individuálně.

Reklamace zboží

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně s spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, dále pak dle ustanovení obchodního zákoníku.

Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady
K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče přepravní společnosti kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, tuto zásilku můžete odmítnout převzít. O této skutečnosti nás informujte obratem. Zásilku nelze převzít jen částečně. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a přepravní společností.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: info@kristynamalovana.com.
Prodávající podá nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.

Na pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel.

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana

Respektuje Vaše soukromí. Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. jsou důvěrné, nebudou předána ke zpracováním třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.

Vaše informace uchováváme na zabezpečené databázi. Pro úspešné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu kristynamalovana dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údaju pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údaju o kupujícím a jeho nákupech.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU. Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

aktualizováno dne 14. 03. 2018