Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

 • 1.1 Kristina Malovaná, sídlem Masná 703/7, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 88549143, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce”) zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smysl u nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje kupujících:
  —   jméno a příjmení
  —  dodací adresa
  —  fakturační adresa
  —  e-mailová adresa
  —  telefonní číslo
  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 • 1.2 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou:
  — poskytovatel webového rozhraní WordPress
  — poskytovatel softwaru Google Analytics;
  — poskytovatel softwaru MailChimp;
  — poskytovatel přepravních služeb Zásilkovna s.r.o
  — poskytovatel přepravních služeb Česká pošta s.p.
  — poskytovatel platebních služeb ComGate Payments, a.s.
  — případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • 1.3 Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 • 1.4 Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce,
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 1.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje kdykoliv při uvedení na webovém rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2. Ochrana osobních údajů v rámci kontaktního formuláře

 • 2.1 Správce zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje:
  — jméno a příjmení
  — e-mailová adresa
  — dotaz
  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • 2.2 Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a Správcem.
 • 2.3 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou
  — Poskytovatel webového rozhraní WEDOS Internet, a. s.
  — Poskytovatel softwaru Google Analytics
  — Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • 2.4 Podle Nařízení máte právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Cookies

 • 3.1 Správce, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  — měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  — fungování webových stránek.
 • 3.2 Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”).
 • 3.3 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • 3.4 Ve spodní části stránek one-day.cz se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies, a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 3.5 Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky one-day.cz zakázali a již uložené cookies případně vymazali. Bližší informace najdete níže v bodě 3.6.
 • 3.6 Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami one-day.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: ChromeSafariFirefoxInternet ExplorerAndroid. Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.
 • 3.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.