Terms and conditions

Vyřízení objednávky

Po obdržení Vašeho objednávkového formuláře Vám zašleme e-mail s potvrzením Vaší objednávky. Objednávky standardně vyřizujeme během 10 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, v potvrzovacím e-mailu Vám sdělíme termín dodání.

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Internetový obchod www.kristynamalovana.com provozuje:

Kristina Malovaná
Masná703/7, 110 00 Praha 1
Česká Republika
IČ: 88549143

Nejsem plátce DPH.

Bankovní spojení:
mBank S.A., organizační složka
Futurama, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8
Číslo úctu: 670100-2215256176/6210
IBAN:CZ47 6210 6701 0022 1525 6176
SWIFT:BREXCZPPXXX

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Platební podmínky (způsoby platby)

 • Platba převodem na základě vystavené faktury /nutno provést do 3 pracovních dnů od objednávky
  / číslo účtu 670100-2215256176/6210 mBank S.A., IBAN:CZ47 6210 6701 0022 1525 6176
 • Kartou na platební bráně ComGate Payments, a.s.
 • Platba v hotovosti, nebo kartou v showroomu BACKYARD.
 • Poplatek 150,- Kč při převodu platby z účtu mimo ČR.
 • Doprava zdarma po ČR, při nákupu nad 3000,-
 • Ceny jsou smluvní, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s., pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kartou přes platební bránu:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Přepravné a balné

Zdarma osobní vyzvednutí v showroomu BACKYARD na adrese U Obecního dvora 2, Praha 1, (po-so 11-19hod.).

Výše přepravného se řídí platnými cenami přepravních firem. Zásilku do zahraničí ani po Čechách neposíláme na dobírku.

V případě, že faktura nebude uhrazena bankovním převodem do 5 dnů, dojde ke stornování faktury.

Cena poštovného a balného / Zásilkovna (2 - 3 dny)

Vyzvednutí na pobočce:

Česká republika – 150 CZK

Slovensko – 250 CZK / 10 EUR

Doručení na adresu: 

Česká republika – 250 CZK

Slovensko – 300 CZK / 12 EUR

Cena poštovného a balného do jiných zemí dle aktuálního ceníku / Zásilkovna 

Cena poštovného a balného / Česká pošta

Zóna 1 – 599 CZK / 20 EUR
(NĚMECKO, RAKOUSKO, POLSKO, MAĎARSKO, SLOVINSKO, CHORVATSKO, RUMUNSKO, BELGIE, NIZOZEMÍ, LUCEMBURSKO, DÁNSKO, ESTÓNSKO, LITVA, ŠVÝCARSKO, IRSKO, BULHARSKO, VB, ITÁLIE, FRANCIE, ŠPANĚLSKO)

Zóna 2 – 799 CZK / 30 EUR
(ŘECKO, PORTUGALSKO, FINSKO, ŠVÉDSKO, MALTA, TURECKO, NORSKO, SRBSKO)

Zóna 3 - 1990 CZK / 75 EUR

Doručování zboží zajišťujeme i prostřednictvím České Pošty a.s. Doručení běžně trvá 2 - 3 pracovní dny po ČR nebo 2 týdny celosvětově.

Reklamace a vrácení zboží

Vracející je fyzická osoba, podnikatel, obchodní společnost, firma, právnická osoba či osoba jiným způsobem provozující výdělečnou činnost, dle obchodního zákona. V tomto případě se řídíme plně obchodním zákoníkem v platném znění a k vrácení zboží je přistupováno vždy individuálně, dohodou!

Vracející je fyzická osoba, dle občanského zákoníku:

 • V případě vrácení zboží zakoupeného klasickou formou (sídle společnosti, veletrhu, osobním převzetím či předáním) a vždy když měl zákazník, spotřebitel možnost dané zboží si předem prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem a nad jeho rámec je možné po předchozí dohodě se zástupcem naší firmy přistoupit k vrácení zboží. Vždy je však k takovémuto činu přistupováno individuálně. Vyhrazujeme si právo zboží nepřijmout nazpět a to zejména v případě zjevného poškození zboží zapříčiněného neodbornou manipulací, neseznámením se s návodem k obsluze, či poškozením zboží a jeho znehodnocení používáním.
 • V případě nákupu zboží elektronickou formou /e-shop, telefon, fax/ a vždy když neměl zákazník, možnost si dané zboží před koupí prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem - odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na přepravné a balné. Při zaslání peněz poštovní poukázkou si účtujeme poplatek poště, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a je zasláno v tvrdém obalu a nepoškozené přepravou. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato! Náklady na zaslání zboží zpět nese spotřebitel. Uživatel má nárok na úhradu přepravného pouze v případě chybně zaslaného zboží naší firmou. Při vrácení zboží jsou Vám vráceny jen peníze za zboží, nikoli za přepravné a balné.

Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., ale pouze v případě, že toto zboží není znehodnoceno používáním, opotřebením z používání a je zpětně zasláno v původním obalu.

Zpětné přepravné hradí plně zákazník!

Zboží je kupující povinen doručit osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady na adresu prodejce.
V žádném případě nezasílejte zboží nazpět dobírkou, na zboží vystavíme dobropis a po jeho potvrzení ze strany zákazníka a zaslání nazpět zašleme peníze v odpovídající hodnotě na Váš účet převodem.
Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen případný ochranný obal, pokud není možné zboží ochránit při přepravě jiným způsobem a pokud není obal hodnotově příbuzným prvkem daného zboží.
Firma provede ihned po doručení zboží kontrolu jeho stavu, v případě, že jeho stav neodpovídá původnímu, toto zboží nebude přijato a bude naúčtováno opětovné přepravné. Popř. toto zboží přijme, avšak vyměří výši cenu za opotřebení, kterou bude po té požadovat uplatnit od zákazníka, který toto zboží navrátil.

Při řešení navrácení zboží zákazníkem je přistupováno vždy zcela individuálně.

Reklamace zboží

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně s spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, dále pak dle ustanovení obchodního zákoníku.

Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady
K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče přepravní společnosti kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, tuto zásilku můžete odmítnout převzít. O této skutečnosti nás informujte obratem. Zásilku nelze převzít jen částečně. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a přepravní společností.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: info@kristynamalovana.com.
Prodávající podá nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.

Na pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel.

1. Ochrana osobních údajů

 • 1.1 Kristina Malovaná, sídlem Masná 703/7, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 88549143, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce”) zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smysl u nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje kupujících:
  —   jméno a příjmení
  —  dodací adresa
  —  fakturační adresa
  —  e-mailová adresa
  —  telefonní číslo
  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 • 1.2 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou:
  — poskytovatel webového rozhraní WordPress
  — poskytovatel softwaru Google Analytics;
  — poskytovatel softwaru MailChimp;
  — poskytovatel přepravních služeb Zásilkovna s.r.o
  — poskytovatel přepravních služeb Česká pošta s.p.
  — poskytovatel platebních služeb ComGate Payments, a.s.
  — případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • 1.3 Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 • 1.4 Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce,
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 1.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje kdykoliv při uvedení na webovém rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2. Ochrana osobních údajů v rámci kontaktního formuláře

 • 2.1 Správce zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje:
  — jméno a příjmení
  — e-mailová adresa
  — dotaz
  v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • 2.2 Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a Správcem.
 • 2.3 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou
  — Poskytovatel webového rozhraní WEDOS Internet, a. s.
  — Poskytovatel softwaru Google Analytics
  — Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • 2.4 Podle Nařízení máte právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Cookies

 • 3.1 Správce, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  — měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  — fungování webových stránek.
 • 3.2 Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”).
 • 3.3 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • 3.4 Ve spodní části stránek one-day.cz se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies, a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 3.5 Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky one-day.cz zakázali a již uložené cookies případně vymazali. Bližší informace najdete níže v bodě 3.6.
 • 3.6 Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami one-day.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: ChromeSafariFirefoxInternet ExplorerAndroid. Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.
 • 3.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  — požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  — vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování
  — požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce
  — v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.